Przejdź do treści

TELDAT

TELDAT
ul. Cicha 19-27, 85-650 Bydgoszcz
Ryszard Wiśniewski

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego IT od ponad 20 lat dynamicznie i efektywnie działającą na rynku obronnym, która posiada: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka specjalizuje się głównie w efektywnej realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach IT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla bezpieczeństwa i obrony narodowej. Posiada także niezbędne świadectwa, certyfikaty, inne uprawnienia oraz liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. uzyskane za opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań. Powyższe atrybuty pozycjonują TELDAT w czołówce projektantów i producentów zintegrowanych (kompleksowych) systemów wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia, działania wojsk i łączności, określanych także systemami systemów.

 • Dostarczone przez spółkę wyroby oraz świadczone usługi TELDAT (jak żadne inne polskie tego typu) były i są w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z sukcesem wykorzystywane, a także badane i testowane, m.in. w:
  większości jednostek i instytucji Wojska Polskiego oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań wojskowych (w tym wojennych), zdyslokowanych zwłaszcza w: Afganistanie, Rumunii, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, Kuwejcie i na Bałkanach;
 • kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły Zbrojne RP, USA oraz NATO, w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności. Były i są nimi głównie: Combined Endeavor, NATO CWID, NATO CWIX (rozgrywane w wielu państwach europejskich), Bold Quest (realizowane w USA) oraz ANAKONDA (szczególnie edycja rozgrywana w Polsce w 2016 r.), a także m.in. DRAGON, BAGRAM, COMPACT GREY, BORSUK, PIERŚCIEŃ, ŚWIDER i LATOWICZ. W wielu tych przedsięwzięciach rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane jako referencyjne oraz jedyne polskie;
 •  międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie z Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty występują
  od lat także jako jedyne polskie i będące jednymi z nielicznych, które przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;
 •  polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych. W tych ostatnich były one sprawdzane (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że wojskowe rozwiązania produkowane przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny do nowej generacji systemu Patriot.
  Ponad 20-letnia aktywna i efektywna działalność TELDAT w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniła się do rozwoju systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło to na usytuowanie Polski w tym zakresie w czołówce państw NATO,
  co wcześniej nigdy nie miało miejsca.

Ryszard Wiśniewski

Z-ca Dyrektora Biura Marketingu i Handlu

0048 52 341 97 40

0048 52 341 97 08

rwisniewski@teldat.com.pl

Daniel Lemke

Dyrektor Biura Marketingu i Handlu

0048 52 341 97 08

0048 52 341 97 40

+48 668 570 954

dlemke@teldat.com.pl

ul. Cicha 19-27

Bydgoszcz

85-650

http://www.teldat.com.pl

Wyślij wiadomość do właściciela oferty

Zaloguj się

Zarejestruj się!

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors